I ett uttalande uppger kommunen att "det påstådda bedrägliga systemet, där man begär kontantleveranser i utbyte mot tjänster", använder sig av den falska e-postadressen pedrocaladogovernoregionalpsd@gmail.com.

"Funchals kommun bad den medborgare som uppmärksammade dem på e-postmeddelandet att lämna in ett klagomål till polismyndigheterna, och kommunen kommer också att följa de rättsliga förfarandena för att avslöja detta fall för åklagarmyndigheten", står det i samma meddelande.

Kommunen, som leds av socialdemokraten Pedro Calado, ber också invånarna att rapportera denna situation om de blir kontaktade via det ovannämnda e-postmeddelandet och rapportera det till de behöriga polismyndigheterna.