"Omkring 300 000 vacciner kommer att anlända den 13 december och sedan, under januari månad, kommer ytterligare 400 000 vacciner att anlända, vilket kommer att räcka till denna befolkning", säger António Lacerda Sales, biträdande statssekreterare och hälsosekreterare, och tillägger att detta "är en annorlunda vaccinering eftersom den sker per enkeldos, 10 mikrogram, ungefär en tredjedel av dosen för en vuxen".

Totalt 700 000 vacciner säkerställer det nationella behovet "att vaccinera alla barn mellan 5 och 11 år", i en vaccinationsprocess som befinner sig i förberedelsestadiet och som vid tidpunkten för tryckningen fortfarande väntar på godkännande från den tekniska vaccinationskommissionen, påpekade regeringstjänstemannen.

"Vi väntar för närvarande på beslutet från den tekniska vaccinationskommissionen, som vi hoppas ska vara ett positivt beslut, för vaccination av barn upp till 11 års ålder. Det som åligger oss som regering är att ha all planering och all logistik (...) för att vara beredda att vaccinera och det är vad vi gör".

Lacerda Sales lyfte också fram siffrorna för vaccination mot Covid-19 i Portugal, efter att ha betonat att mer än 1,5 miljoner boosterdoser och mer än två miljoner influensavaccin hittills har administrerats, i ett land där "85 procent av befolkningen har vaccinerats fullständigt".