I ett uttalande understryker företaget att de 100 nya tjänsterna vid centrumet i Braga alla kommer att vara baserade på hybridarbete.

"Vi vill att Mercedes-Benz.io ska vara närmare talangernas nervcentra i Portugal, så öppnandet av det nya centret i Braga ligger i linje med vår strategi", säger Silvia Bechmann, vd för Mercedes-Benz.io.

Silvia Bechmann understryker att med tanke på det nya arbetsparadigmet i denna postpandemiska period är företagets strategi att ha "samarbetsytor, där teamen kan träffas, arbeta tillsammans vid behov och framför allt leva Mercedes-Benz.io-kulturen".

"Det nya centret i Braga öppnas i detta sammanhang, så de lediga platser som vi har öppna, liksom de som vi kommer att öppna, är inte tilldelade ett visst utrymme, utan vissa färdigheter som vi söker hos de yrkesmän som kommer att samarbeta med oss".

InvestBragas verkställande direktör Carlos Silva anser att "ankomsten av utvecklingscentret Mercedes-Benz.io till Braga stärker kommunens innovativa karaktär och dess näringsliv".

"Det visar att Braga och vår region har en stor dynamik, genom att fånga stora multinationella företags uppmärksamhet", betonade han.

Mercedes-Benz.io är Mercedes-Benz AG:s dotterbolag för utveckling av tekniska marknadsförings- och försäljningslösningar.

Det finns redan i Lissabon samt i Berlin och Stuttgart (Tyskland) och har för närvarande totalt 455 anställda.

I Portugal har företaget ett team på 245 yrkesmän och räknar med att öppna ytterligare hundra lediga platser som ska tillsättas under 2022.

Alla lediga tjänster kan konsulteras på företagets webbplats.