Utmärkelsen tillkännagavs under OMT:s 24:e generalförsamling som äger rum i Madrid.

Detta är första året som dessa utmärkelser delas ut, med syftet att utmärka de bästa landsbygdsdestinationerna i världen och bidra till att förbättra landsbygden och lokalsamhällena genom turism.

Genom att dela ut dessa priser vill OMT också bidra till att öka byarnas synlighet och uppmärksamma dessa områdens turistpotential för att locka fler besökare och främja regionernas traditioner och kultur. Man vill också ge dem en större framtoning och ett erkännande på en internationell nivå, uppmuntra byarnas utveckling genom hållbarhetsstrategier - ekonomiska, sociala och miljömässiga - som är omvälvande och i linje med FN:s mål för hållbar utveckling, samt skapa nätverk mellan olika byar globalt.

I denna första upplaga mottogs mer än 170 ansökningar från 75 länder. Portugal ansökte med tre byar, vilket är den maximala gränsen för antalet kandidater per land.

Stämpeln "Bästa turistby" är giltig i tre år, varefter byn kommer att utvärderas på nytt enligt hållbarhetskraven för att få stämpeln förnyad.

Rita Marques, statssekreterare för turism, sade: "Turismen är utan tvekan en hävstång för landsbygdsutveckling. Tilldelningen av detta pris är också en bekräftelse på att den nationella turismstrategin som sedan 2017 har utvecklat en rad åtgärder i syfte att bygga upp en hållbar och innovativ turism för framtiden, fungerar. Det är dessa goda metoder som vi vill se genomföras i stor skala, så att Portugal i allt högre grad kan bli ett resmål som kan besökas under hela året, i alla regioner".