"Vi kämpar för 15 procent [av rösterna i parlamentsvalet] och det betyder att vi kommer att ha inflytande över bildandet av den framtida regeringen, om inte PS har absolut majoritet, vilket jag inte tror kommer att ske", sade André Ventura.

Chegas ordförande sade att om partiet lyckas bli den tredje politiska kraften i republikens församling eller, "på gränsen", den fjärde politiska kraften, från och med den 30 januari, kommer det att börja "kämpa för att bli den verkliga och enda oppositionen till den socialistiska regeringen".

"Jag vill gå efter PSD och göra Chega till en större kraft än PSD", sade han och tillade dock att om detta inte sker, kommer det att vara "ett personligt nederlag och för Chega".

"Om vi inte går vidare blir det ett personligt nederlag och för Chega, för när alla opinionsundersökningar placerade oss där, efter ett presidentval där vi hade en halv miljon röster, skulle det vara ett nederlag att inte vara den tredje eller fjärde nationella kraften i parlamentet", tillade han.