De ytterligare 570 000 hushållen kommer att läggas till de 1,1 miljoner familjer som för närvarande inte längre betalar skatt eftersom de omfattas av den nettointäkt som inte beskattas.

"För närvarande finns det cirka 1,1 miljoner hushåll som omfattas av minimiskattegränsen, det uppskattas att fler än 570 000 hushåll kommer att gynnas i och med höjningen av minimilönen 2022", säger en officiell källa från finansministeriet.