"På Portugals fastland klassificerades november 2021 som mycket kall och mycket torr", står det i IPMA:s klimatbulletin.

Enligt bulletinen uppmättes under november månad en genomsnittlig lufttemperatur på 11,17 grader Celsius, med den lägsta temperaturen i november sedan 2008 (9,95 °C).

I dokumentet betonas också att den genomsnittliga lägsta temperaturen "var mycket lägre än det normala värdet", den elfte lägsta sedan 1931 och den fjärde lägsta sedan 2000.

"Under månaden fanns det en viss variation i de genomsnittliga lufttemperaturvärdena. Utmärkande är dock de dagliga värdena för den lägsta dagliga lufttemperaturen, som nästan alltid är lägre än månadsmedelvärdet. Anmärkningsvärt är också temperaturfallet (max-, medel- och minimitemperatur) från och med den 22a, där den 28e uppvisar de största avvikelserna från månadens normalvärde från och med den 22a", tillägger IPMA.

IPMA rapporterar också att november 2021 var den tredje torraste under de senaste 90 åren, strax efter 1981 och 1958 när det gäller minsta nederbördsmängd.

"Den genomsnittliga nederbördsmängden i november, 18,9 millimeter, var mycket lägre än normalvärdet för 1971-2000, vilket motsvarar 17 procent. Under månaden föll endast betydande regn den 1a-3e och den 20e-21a", står det i rapporten, och det noteras att det under den senare perioden registrerades lokalt kraftiga skurar i Algarve, åtföljda av åskväder, hagel och kraftig vind.

Samma dokument visar också att det i slutet av november fanns "en betydande ökning av området med meteorologisk torka i hela territoriet" och att torkans intensitet ökade i den södra regionen, med vissa platser i distrikten Setúbal, Beja och Faro "i klassen allvarlig torka".

Enligt rapporten befinner sig mer än hälften av landet (61,6 %) i mild torka, 17,7 % i måttlig torka och 12,6 % i svår torka.