Enligt INE "varierade materialpriserna och arbetskostnaderna med 8,8 % respektive 5,4 % jämfört med samma period föregående år". Detta är högre ökningar på årsbasis än de som registrerades i september: 8,3 % respektive 4,7 %.

Institutet drar också slutsatsen att arbetskraftskostnaden bidrog med 2,3 % till att förändringen i årstakt för indexet för nybyggnation av bostäder (ICCHN), medan materialkomponenterna bidrog med 5,1 %.