"Portugal har många dammar", men "de är ålderstigna och uppfyller inte längre gällande säkerhetsbestämmelser", framhöll chefen för Alqueva Development and Infrastructure Company (EDIA).

José Pedro Salema sade att det finns bevattningsområden och dammar som är "80 år gamla" och "inte uppfyller kraven på säkerhet och effektivitet".

"Det kommer att vara absolut nödvändigt för landet att spendera många miljoner på dammsäkerhet för att se till att dessa strukturer uppfyller dagens krav", betonade han vid presentationen av en studie om bevattning i landet som utarbetats av EDIA.

Efter ceremonin upprepade samma tjänsteman inför journalister att det finns "dammar som byggdes för flera decennier sedan" i landet, vid en tidpunkt då "säkerhetsbestämmelserna inte var lika krävande som de är idag".

För närvarande måste vi, för en struktur som en damm, ha en mycket hög standard, nämligen motståndskraft mot extrema händelser", hävdade han.