Enligt centralbanken berodde denna minskning - för fjärde månaden i rad - "i huvudsak på återbetalningar av skuldebrev på 500 miljoner euro".

I oktober minskade de statliga insättningarna med 2,6 miljarder euro. Efter avdrag för dessa insättningar ökade statsskulden med 2,3 miljarder euro från föregående månad till 251 200 miljoner euro.

På årsbasis, jämfört med oktober 2020, ökade skulden ur Maastrichtperspektivet med 3 035 miljoner euro.

Under det tredje kvartalet i år sjönk den statsskulden, ur Maastrichts perspektiv, till 131,4 % av bruttonationalprodukten (BNP), en minskning med fyra procentenheter jämfört med föregående kvartal, enligt uppgifter från BdP.