"Antalet Covid-19-fall på intensivvårdsavdelningar (ICU) på kontinenten visade en ökande trend och motsvarade 56 % (föregående vecka var det 50 %) av det definierade kritiska värdet på 255 belagda sängar", framgår det av pandemiriskanalysen.

I veckorapporten från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) anges att det under den senaste veckan fanns ett ökande antal patienter som lades in på intensivvårdsavdelningar, 11 % fler jämfört med föregående vecka.

Enligt rapporten har de centrala och norra regionerna en sysselsättning i procent av larmnivån över tröskelvärdet på 66 procent.

Den norra regionen har en beläggning på 69 % i UCI, centrum har 79 %, Lissabon och Vale do Tejo 36 % och Alentejo 36 %.

De "röda linjerna" visar att Algarve-regionen har uppnått tröskelvärdet för ICU-beläggning, eftersom den redan har nått 100 %.

Den åldersgrupp som har flest fall av Covid-19 som lagts in på intensivvårdsavdelningen är mellan 60 och 79 år, totalt 92 fall i denna åldersgrupp, där en ökande trend kan observeras från och med de första veckorna i oktober.

"Under de senaste veckorna har även åldersgruppen 40-59 år uppvisat en ökande trend", anges i detta dokument.