De 300 000 doserna av barnvaccin anlände till Arazede, i kommunen Montemor-o-Velho, distriktet Coimbra, omkring kl. 8.30. De kommer att lagras här tills de skickas till vaccinationsställena för att ges till barn i åldrarna 5-11 år.

Enligt biträdande stats- och hälsoministern, som närvarade vid mottagandet av barnvaccinerna, kommer alla barnvacciner från Pfizer.

"Det är en mycket viktig dag eftersom vi har tagit emot 300 000 doser av pediatriska lösningar. Samtidigt har mer än 500 000 doser av konventionella vacciner för vuxna också anlänt", sade han.

Vid detta tillfälle lämnade regeringstjänstemannen också ett budskap om tillit till vetenskapen, till vaccinationsplanen, till logistiken och till vårdpersonalen.

"Framför allt vill jag lämna ett budskap om förtroende för föräldrarnas beslut att vaccinera sina barn i åldern 5-11 år, som ett första mål för att skydda dem och för att skydda normaliseringen av deras barns liv och liv i samhället", sade han.

Portugal kommer att börja vaccinera barn under 12 år under helgen den 18 och 19 december.

Från och med den 18 och 19 december kommer barn i åldrarna 11 och 10 år att vaccineras, och vissa 9-åringar kan också vaccineras.

Den 6, 7, 8 och 9 januari kommer barn mellan 9 och 7 år att vaccineras, den 15 och 16 januari är det barn mellan 6 och 7 år som får vaccinera sig. Den 22 och 23 januari vaccineras barn i femårsåldern.

Mellan den 5 februari och 13 mars kommer de andra doserna att ges, då det fullständiga vaccinationsschemat för denna åldersgrupp kommer att vara klart, uppskattar regeringen.