Bitcoin Capital har meddelat att de återigen har noterat två världsnyheter på SIX Swiss Exchange. Med 1 FiCAS Active Bitcoin ETP och 1 FiCAS Active Ethereum ETP har företaget lanserat två produkter som aktivt förvaltas av den mycket erfarna kryptotillgångsförvaltaren FICAS AG. Med aktiv förvaltning syftar produkterna till att motverka negativa prissvängningar och därmed överträffa de två största kryptovalutorna sett till kapitalisering. I och med noteringen kan institutionella, professionella och privata investerare i Schweiz, Liechtenstein och Europeiska unionen (utom Ungern) ' investera i de nya produkterna via sin bank eller mäklare, precis som de gör med andra noterade finansiella investeringar, t.ex. aktier eller obligationer.

"Vårt syfte är att ge investerare säker och enkel tillgång till digitala tillgångar och vi är övertygade om att kryptotillgångar snart kommer att ingå i diversifieringsstrategin för många investeringsportföljer. De två nya produkterna med de mest relevanta kryptovalutorna som underliggande kan genom sin aktiva förvaltning förbättra den totala portföljrisken genom att minska den underliggande volatiliteten", säger Dr Luca Schenk, ordförande för Bitcoin Capital AG.

Bitcoin Capital AG har redan bevisat sitt värde 2020 genom lanseringen av världens första börsnoterade aktivt förvaltade krypto ETP - 15 FiCAS Active Crypto ETP (Symbol BTCA | ISIN CH0548689600).