Ursula von der Leyen inledde med att säga att hon ser på den nuvarande situationen med blandade känslor, "av oro och tillförsikt".

"Liksom många av er är jag ledsen över att vi har ännu en jul som överskuggas av pandemin och en ny variant vid horisonten. Men å andra sidan känner jag mig säker, eftersom vi har styrkan och medlen för att övervinna pandemin", förklarade hon.

Ordföranden för gemenskapens verkställande organ påpekade att "infektionsfallen har ökat exponentiellt i Europa" och att vissa medlemsstater för närvarande uppvisar de högsta infektionssiffror som någonsin registrerats, och sade att det är viktigt "att vara medveten om att denna stora ökning av antalet infektioner nästan uteslutande beror på Deltavarianten", men att utmaningen nu är "dubbel".

"Men nu ser vi en ny variant vid horisonten, Omicron, som tydligen är ännu mer överförbar. Den verkar fördubblas varannan eller var tredje dag. Forskarna säger oss att vi i mitten av januari bör förvänta oss att Omicron kommer att vara den nya dominerande varianten i Europa. Men vi har arbetat hårt och Europa är nu i en bättre position för att bekämpa viruset", förklarade hon.

Kommissionens ordförande betonade att EU tack vare hårt arbete har "tillräckligt med vaccindoser för att vaccinera alla EU-medborgare", eftersom man redan har administrerat mer än en miljard doser. 66,6 % av den europeiska befolkningen, vilket motsvarar cirka 300 miljoner människor, har redan fått en "fullständig vaccination", och 62 miljoner har fått en boosterdos.

"Baserat på de preliminära uppgifter vi har om Omicron säger vetenskapen oss att den tredubbla dosen [vaccination] är det bästa skyddet mot den nya varianten. Naturligtvis finns det fortfarande mycket att veta om Omicron, men ett nätverk av laboratorier och specialister har redan skapats som gör att vi dag efter dag kan övervaka de nya uppgifter som finns tillgängliga" om denna stam, sade hon.