Landet har inte registrerat ett så högt antal dödsfall i Covid-19 sedan den 9 mars i år, då 30 personer dog.

DGS dagliga epidemiologiska bulletin räknar i dag 943 personer som är inlagda på sjukhus, nio färre än i torsdags, varav 147 på intensivvårdsavdelningar, 11 färre under de senaste 24 timmarna.

Enligt uppgifter från hälsomyndigheten fanns det tre dödsfall i åldersgruppen 50-59 år, medan de övriga dödsfallen inträffade i åldersgrupperna 60-69 år (tre), 70-79 år (sex) och bland äldre över 80 år (12).

Av de 24 dödsfallen inträffade åtta i norr, åtta i centrum, fem i Lissabon och Vale do Tejo, två i Alentejo och en i Algarve.

Lissabon och Vale do Tejo är den region där flest nya fall diagnostiserats under de senaste 24 timmarna (1 648), följt av norra delen (1 477), centrum (770), Algarve (314), Madeira (241), Alentejo (147) och Azorerna (47).

Det största antalet dödsfall är fortfarande koncentrerat till äldre över 80 år (12 182), följt av åldersgrupperna 70-79 år (4 046) och 60-69 år (1 714).

Det största antalet nya diagnostiserade fall finns i åldersgruppen 20-29 år (847), följt av 40-49 år (803), 30-39 år (739), 50-59 år (584), 0-9 år (537), 10-19 år (469), 60-69 år (436), 70-79 år (156) och äldre över 80 år (73).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 462 828 fall och 7 906 dödsfall.

I den norra regionen har 452 769 infektioner och 5 725 dödsfall inträffat och i den centrala regionen har man nu en kumulativ totalsumma på 174 903 infektioner och 3 315 dödsfall.

Algarve har totalt 53 704 infektioner och 554 dödsfall och Alentejo har 44 253 fall och 1 077 dödsfall på grund av Covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har under de senaste 24 timmarna, enligt DGS, registrerat 241 nya fall, totalt 16 736 infektioner och 115 dödsfall, och Azorerna har registrerat 47 nya infektioner, totalt 10 581 och 49 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

I Portugal har 18 741 personer dött sedan mars 2020 och 1 215 774 fall av infektion har registrerats, enligt uppgifter från DGS.