"Oron är allmän och har att göra med just denna oro för prisdynamiken och vad vi sedan länge vet om prisernas inverkan på de ekonomiska aktörernas välfärd, särskilt när priserna stiger mycket kraftigt".

Centralbankschefen ansåg att "spiraler där priserna drivs av löneökningar, som i sin tur återkopplar till varandra, inte är önskvärda och bör naturligtvis undvikas".

När det gäller riskerna för att inflationen blir högre än beräknat, erkände Mário Centeno att "den finns, vilket är anledningen till att riskbalansen för euroområdet, när det gäller den inflation som identifierats, är en uppåtrisk".

BdP:s guvernör sade att det på europeisk nivå finns "samma risker" som de som identifierats för Portugal, "vilka har att göra med risken för överföring av produktionskostnader till slutpriser".

"En centralbank kan aldrig låta bli att vara orolig för andrahandseffekter på lönerna", sade han.

"Vi ser inte att denna dynamik, för närvarande, sker varken i euroområdet eller i Portugal", sade han, men betonade att "de möjliga källorna till eventuella tryck som kan uppstå" bör signaleras.

"Säkert kan det som är utvecklingen och dynamiken instiftad i minimilönen ha denna negativa effekt på inflationsindikatorn, och det är detta som vi signalerar", konstaterade BdP:s guvernör och hänvisade till Economic Bulletin.

I texten påpekar BdP att "eventuella höjningar av minimilönen 2023-24 är också en uppåtrisk för inflationen".