Räddningsstyrkorna fick larmet om händelsen klockan 5.15 och "brandkåren är fortfarande på plats", säger en källa inom räddningstjänsten.

"Det var en explosion som orsakade skador på ett hus, och det fanns fyra skadade personer, två allvarligt och två lätt skadade, varav en av dem var en tjänsteman från räddningstjänsten som tillhörde brandkåren".

På frågan om explosionen hade drabbat fler bostäder eller motorfordon, svarade samma källa att det inte fanns någon information tillgänglig. När det gäller orsakerna till explosionen sade han att det ännu var för tidigt att fastställa vad som orsakat den.