Regeringen beslutade att förbjuda REA mellan den 25 december och den 9 januari för att begränsa resandet och undvika att konsumenterna trängs i affärerna.

"Mellan den 25 december 2021 och den 9 januari 2022 är kommersiella metoder med prissänkning förbjudna i affärer", står det i det extraordinära uttalandet från ministerrådet.

Utöver realisationsförbudet har regeringen förordnat att tidsfristen för returer och byten förlängs. "Tidsfristen för utövandet av de rättigheter som tillskrivs konsumenten och som löper ut mellan den 26 december och den 9 januari, eller inom tio dagar efter denna period, förlängs till den 31 januari 2022".