Restriktionerna för att begränsa pandemin omfattar åtgärder som "mer direkt påverkar handels- och tjänstesektorn, med skyldigheten att uppvisa ett negativt test för tillträde till de flesta kommersiella inrättningar", och kommer att ha en "djup inverkan på företagarnas ekonomi" på grund av en "minskad efterfrågan från kunderna", motiverade ACRAL.

Samtidigt som man anser att "det är förståeligt och acceptabelt" att anta nya restriktioner på grund av den "systematiska ökningen av antalet fall" av Covid-19, kräver Algarves företagarorganisation att regeringen vidtar "omedelbara åtgärder och initiativ" för att hjälpa företagare att övervinna restriktionerna för kundernas tillträde till deras företag.

Mot bakgrund av detta scenario anser ACRAL att det är "absolut nödvändigt att inrätta teststationer i stadskärnorna, nära de mest frekventerade och eftertraktade platserna".

"Det skulle också vara absolut nödvändigt att de kostnadsfria tester som staten stöder skulle kunna genomföras på dessa teststationer och inte bara på de kontrakterande företagen och på platser som fysiskt begränsar tillgången".