Efter en ökning med 11,5 % under det andra kvartalet avtog hyresökningen under det följande kvartalet. Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) var hyrorna 7,4 % dyrare mellan juli och september, med en nationell median på 6,08 euro.

Lissabon förblir som vanligt den dyraste staden att hyra en bostad i hela landet.

Mellan juli och september undertecknades 22 305 nya hyreskontrakt för familjebostäder i landet, vilket visar en minskning med 4,2 % jämfört med föregående kvartal. Under denna period steg medianvärdet för hyrorna med 7,4 % till 6,08 euro jämfört med samma kvartal förra året, en mindre tydlig ökning än den som observerades under andra kvartalet (11,5 %), då hyrorna låg på 6,03 euro.

I en analys av landets 25 underregioner (NUTS III) fanns det fyra med hyror som låg över det nationella värdet, med huvudstaden som det dyraste området. I Lissabons storstadsområde (AML), där 7 516 nya hyresavtal undertecknades - ungefär en tredjedel av det totala antalet - låg medianvärdet för hyrorna på 9,04 euro. Därefter följer Algarve (6,78 euro), Portos storstadsområde (6,65 euro) och Madeira (6,28 euro).