ME avslöjar att mellan den 27-30 december och den 3-7 januari kommer ett nätverk av värdskolor att fungera med omkring 800 utbildningsinstitutioner som "ger svar till barn eller andra anhöriga till de som arbetar i samhällsviktig verksamhet och till barn och ungdomar som anges av CPCJ" (Commissions for the Protection of Children and Youth).

Enligt regeringen är dessa skolor också öppna för att "tillhandahålla måltider till elever som är mottagare av Escola Social Action eller som behöver detta stöd".

Förteckningen över skolor som kan ta emot dessa barn finns på https://www.dgeste.mec.pt/index.php/destaque_1/escolas-de-referencia-para-acheira-2/.