Studien visar att de allra flesta länder kämpar för att reglera skattebehandlingen och socialförsäkringssystemet för denna nya trend, rapporterar El Economista. Kontorsmaterial och utgifter är de vanligaste kompromisserna inom ramen för befintlig politik.

I Spanien är företagen till exempel skyldiga att betala de kostnader och utgifter som är förknippade med distansarbete om det blir mer än 30 procent av den totala arbetstiden. Men det finns för närvarande ingen särskild reglering om den ersättning som beviljas.

Portugal reglerade i sin tur distansarbete i år och företagen måste betala ytterligare kostnader för distansarbete, t.ex. kostnader för el och internet, enligt ändringar av arbetslagen som godkänts av parlamentet. Trots ändringarna i arbetslagstiftningen, vägrar dock mer än 60 procent av företagen att betala utgifterna för distansarbete.