Dokumentet, som utarbetats av Observatório da Emigração, från forskningscentret ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, visar att de ekonomiska överföringarna från den portugisiska emigrationen har haft en tillväxt, men att denna trend har vänt sedan 2019.

Det totala mottagna beloppet uppgick till 3 612 miljoner euro, vilket motsvarar 1,8 % av den nationella bruttonationalprodukten (BNP).

Frankrike, som ledde när det gäller det högsta värdet av de överföringar som skickades till Portugal, flyttade till andra plats, med Schweiz på första plats, efter en ökning med 4,9 % av volymen av dessa överföringar, som ökade från 988,70 miljoner euro 2019 till 1 037 miljoner euro 2020.

Trots detta förblir Frankrike ett av de länder med flest överföringar till Portugal: 1 036,6 miljoner euro 2020, liksom Storbritannien (379,4 miljoner euro), Angola (245,5 miljoner euro) och USA (244 miljoner euro).

Tyskland (225,9 miljoner euro), Spanien (111,8 miljoner euro), Luxemburg (78,4 miljoner euro), Belgien (58,9 miljoner euro) och Nederländerna (44,5 miljoner euro) finns också med på listan över de högsta beloppen som portugisiska arbetstagare skickar.

Globalt sett minskade antalet i nästan alla länder, med undantag för Schweiz, Storbritannien, USA, Venezuela, Belgien och Nederländerna.

Förra året kom 90,9 procent av överföringarna från länder inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), 44,1 procent från Europeiska unionen och 7 procent från portugisisktalande afrikanska länder (PALOP).