I ett uttalande där man utvärderar den andra fasen av "Operation jul och nyår 2021", som ägde rum mellan den 23 och 26 december, uppger det republikanska nationalgardet också att 248 personer under denna period fick lindriga skador till följd av de 752 olyckorna.

Under denna julperiod grep GNR 56 personer för rattfylleri och 16 för att ha kört ett fordon utan lagligt körkort.

GNR uppger att av de 3 436 överträdelser som registrerades under de fyra dagarna var 98 för alkoholmissbruk, 949 för fortkörning, 248 för avsaknad av periodisk kontrollbesikting, 97 för felaktig eller utebliven användning av säkerhetsbälten eller fasthållningsanordningar , 74 för användning av mobiltelefon under körning och 90 för avsaknad av obligatorisk ansvarsförsäkring.