Hittills har det tidigare högsta antalet nya fall varit 16 432 nya fall, som registrerades den 28 januari.

DGS:s dagliga epidemiologiska bulletin registrerar också en ny ökning av antalet sjukhusvårdade personer, med totalt 936 inskrivningar i dag, 22 fler än i måndags, varav 152 på intensivvårdsavdelningar, plus två under de senaste 24 timmarna.

Antalet aktiva fall har återigen ökat under det senaste dygnet och uppgår nu till 114 541, 8 927 fler än i måndags, och 8 226 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 169 841.

Av de 19 dödsfallen inträffade sex i regionen Lissabon och Vale do Tejo, fem i den centrala delen, fyra i norr, två i Algarve och två i den autonoma regionen Madeira.

Lissabon och Vale do Tejo fortsätter att vara den region där flest nya fall har diagnostiserats under de senaste 24 timmarna, med totalt 8 576, vilket motsvarar ungefär hälften av de nya infektionerna, följt av den norra regionen (5 046), centrum (2 124), Madeira ( 516), Algarve (417), Alentejo (325) och Azorerna (168).

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna över 6 976 kontakter under övervakning, totalt 134 645 personer.

Enligt uppgifter från DGS fortsätter majoriteten av de dagliga dödsfallen att registreras bland äldre över 80 år, totalt åtta, följt av åldersgruppen 60-69 år med sex registrerade dödsfall, med fyra dödsfall fortfarande bland 70-79-åringar och ett mellan 50-59 år.

Det största antalet dödsfall sedan pandemins början är koncentrerat till äldre över 80 år (12 273), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 089) och mellan 60 och 69 år ( 1 740).

Det största antalet nya diagnostiserade fall finns i åldersgruppen 20-29 år (3 653), följt av åldersgrupperna 40-49 år (3 294), 30-39 år (2 941), 50-59 år (2 538), 10-19 år (1880), 60-69 år (1 305), upp till 9 år (840), 70-79 år (469) och äldre över 80 år (252).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 504 726 fall och 7 957 dödsfall.

I den norra regionen har 478 182 infektioner och 5 764 dödsfall inträffat och i den centrala regionen har man nu en kumulativ totalsumma på 186 169 infektioner och 3 352 dödsfall.

Algarve har totalt 56 824 infektioner och 577 dödsfall och Alentejo har 46 275 fall och 1 086 dödsfall på grund av Covid-19.

Sedan pandemins början har den autonoma regionen Madeira 19 680 infektioner och 122 dödsfall, och Azorerna har 11 435 fall och 51 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

I Portugal har 18 909 personer dött sedan mars 2020, varav 9 930 män och 8 979 kvinnor.