Enligt uppgifter från Eurostat sålde 22 % av företagen i Europeiska unionen (EU) förra året produkter eller tjänster på Internet, och för 19 % av dem kom minst 1 % av den totala omsättningen från onlinesiter.

Jämfört med 2019 ökade antalet företag som använder e-handel med en procentenhet (året före pandemin sålde 21 % på nätet) och jämfört med 2010 var ökningen sex procentenheter (det året var andelen 13 %).

"Den stadiga ökningen av e-handelsförsäljningen i många länder har intensifierats av pandemin och restriktionerna gällande rörligheten [för människor], vilket har lett till att kunder och företag har ökat intresset för onlineförsäljning", säger Eurostat.

Bland de länder som har den högsta andelen företag som säljer på internet finns Irland (40 % av företagen använder e-handel), Danmark (38 %) samt Sverige och Litauen (båda med 36 %). På motsatt sida av tabellen finns Bulgarien och Luxemburg (båda 12 %) och Rumänien (13 %). Portugal ligger under EU-genomsnittet, med endast 17 % av företagen som säljer online 2020.

Eurostat anger att i 19 % av EU-företagen med 10 eller fler anställda eller yrkesverksamma, utgör internetförsäljning minst 1 % av den totala omsättningen, en andel som har ökat sedan 2017.

I en analys av de olika medlemsstaterna hamnar Danmark i topp, med 32 % av företagen där onlineförsäljning utgör minst 1 % av den totala omsättningen. Därefter kommer Sverige och Irland med 34 %. På motsatt sida finns Luxemburg (9 %), Bulgarien (10 %) och Rumänien (12 %). I denna indikator ligger Portugal återigen under EU-genomsnittet, med 16 % av företagen i denna situation.