Enligt Diário de Notícias kommer AICEP vid årets slut att ha samlat in 2,7 miljarder euro i utländska direktinvesteringar i Portugal. Detta innebär att de investeringar som AICEP kontrakterat kommer att överskrida rekordet för 2019 med 229 procent, och tre av de senaste fyra åren har slagit gränser för stödda investeringar, alltid över en miljard.

Eurico Brilhante Dias motiverar de siffror som uppnåtts mitt under pandemin med en kombination av flera faktorer, till att börja med att det fanns många projekt i pipeline som kontrakterades positivt - inklusive rekordet för decenniet, de 657 miljoner som Repsol investerade för att utöka Sines industrikomplex.