Dessa uppgifter ingår i den månatliga övervakningsrapporten om "röda linjer" för Covid-19, som också visar att dödsrisken för fall som diagnostiserades i november, mätt som dödlighet, var "tre till fem gånger lägre hos personer med fullständig vaccination jämfört med personer utan som inte var fullvaccinerade".

Personer över 80 år, som var de första som kallades tillbaka till vaccinationscentralerna efter sommaren, intygar denna studie, som utförts av generaldirektoratet för hälsa och Ricardo Jorge-institutet, att boosterdosen minskar risken för dödsfall av Covid-19 nästan med hälften, jämfört med dem som tog "bara" de två doserna.

När det gäller risken för sjukhusvistelse är det inte möjligt att konsolidera uppgifterna om inskrivningar enligt vaccinationsstatus förrän ungefär två månader efter diagnosen. Mellan den 1 och 31 oktober 2021 verkar alltså "fall som är fullvaccinerade har en risk för sjukhusvistelse som är ungefär två till sex gånger lägre än ovaccinerade fall".