Enligt en rapport från Pessoas beslutade Fabamaq att öppna "plånboken" och dela ut en årlig prestationsbonus till sina anställda för att kompensera dem för det arbete som utförts i enlighet med den färdplan som fastställts för de senaste tolv månaderna.

Sammanlagt har cirka 500 000 euro delats ut till de 217 anställda på företaget med huvudkontor i Porto.

"Bonusen delades ut till de 217 anställda på Fabamaq. Det tilldelade beloppet varierade dock beroende på de anställdas position i Fabamaqs karriärplan", säger en officiell företagskälla till Pessoas.

"Det är mycket positivt att avsluta året på detta sätt, med ytterligare en gest av erkännande för det arbete som våra spelare utfört. Vi hoppas att tilldelningen av bonusen förstärker fokuseringen på arbete som syftar till att uppnå globala mål och de färdplaner som utarbetats, och bidrar positivt till den utmärkta laganda som upplevs i företaget", säger João Maia, Fabamaqs operativa chef, som citeras i ett uttalande.

Även inom ramen för kompensation och tilldelning av förmåner har Fabamaq nyligen ändrat sitt system för tilldelning av förmåner och anslutit sig till Coverflex-tjänsten. "Med denna förändring avser företaget att erbjuda mer flexibla och varierade förmåner som ger varje spelare ett val av förmåner som är mer anpassade till deras individuella behov och preferenser", förklarar företaget.

Företaget avslutar året med att ge bonusar till sin personal och börjar 2022 med lediga platser för mer personal där företaget hoppas kunna avsluta 2022 med mer än 250 anställda.