Uppgifter från PNRN, som kallas "testet med den lilla foten", visar att 72 316 barn föddes under de första elva månaderna i år, vilket är 6 058 färre än under samma period 2020 (78 374).

Enligt uppgifter från det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) observerades det största antalet undersökta spädbarn i distrikten Lissabon och Porto, med 21 485 respektive 13 435 utförda tester, följt av Setúbal (5 425) och Braga (5 322).

Å andra sidan var Bragança (466), Portalegre (533) och Guarda (576) de distrikt där färre nyfödda barn analyserades.

Det nationella programmet för nyföddhetsscreening, som samordnas av INSA genom enheten för nyföddhetsscreening, metabolism och genetik vid avdelningen för humangenetik, har sedan 1979 utfört tester för vissa allvarliga sjukdomar hos alla nyfödda barn.

Panelen av screenade sjukdomar omfattar 26 patologier: medfödd hypotyreos, cystisk fibros och 24 ärftliga ämnesomsättningssjukdomar.