En av nyheterna i lagstiftningen är införandet av en skatt på 1 procent på inkomster från streamingplattformar som är verksamma i Portugal, såsom HBO, Netflix, Disney+ och Amazon Prime Vídeo, och intäkterna ska gå till Institutet för film och audiovisuella medier (ICA).

Dessa plattformar kommer också att vara skyldiga att investera i film- och audiovisuell produktion i Portugal, dvs. serier och filmer, på samma sätt som andra operatörer redan är skyldiga att göra.

Om det inte är möjligt att fastställa värdet av de så kallade "relevanta vinsterna" kommer dessa operatörer att betala en årlig avgift på en miljon euro och investeringsskyldigheten fastställs till högst fyra miljoner euro.

Den nuvarande visningsavgiften på 4 % för överföring av reklam på tv-kanaler, vars avgift återgår till ICA och Cinemateca, kommer också att omfatta tjänster från videodelningsplattformar, som Youtube.