"Jag tror inte att denna åtgärd [uppskjutande] är aktuell. Därför börjar undervisningen den 10 januari för barnen, eftersom detta är en grundläggande åtgärd för våra barns fysiska, mentala, sociala och psykologiska hälsa", sade regeringstjänstemannen i Coimbra.

Statssekreteraren svarade på frågor från journalister vid sidan av mottagningsceremonin för AT-läkarna vid sjukhuset och universitetscentret i Coimbra (CHUC), efter att ha ansett att undervisning på plats "är väsentlig för barnen".