I den dagliga epidemiologiska bulletinen från DGS, noteras en ökning av antalet sjukhusvårdade personer, totalt 1 203 i dag, 36 fler än i måndags, varav 147 på intensivvårdsavdelningar, med samma antal under de senaste 24 timmarna.

Antalet aktiva fall har återigen ökat under det senaste dygnet och uppgår nu till 213 749, vilket är 5 890 fler än i måndags, och 19 931 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 227 642.

Av de 15 dödsfallen inträffade fem i regionen Lissabon och Vale do Tejo, ytterligare fem i den centrala delen, tre i norr och två i Algarve.

Lissabon och Vale do Tejo fortsätter att vara den region där flest nya fall har diagnostiserats under de senaste 24 timmarna, med totalt 10 831, följt av norr (8 8 848), den centrala delen (3 322), Madeira (1 322), Algarve (653), Alentejo (614) och Azorerna (219).

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna över 7 248 kontakter under övervakning, totalt 188 485 personer.

Enligt uppgifter från DGS var fem av de 15 dödsfallen över 80 år, sju i åldersgruppen mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år och två mellan 50 och 59 år.

Det största antalet dödsfall sedan pandemins början är koncentrerat till äldre över 80 år (12 324), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 126) och mellan 60 och 69 år (1 750 ).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 576 161 fall och 7 991 dödsfall.

I den norra regionen har 530 553 smittade och 5 788 dödsfall inträffat och den centrala regionen har nu en kumulativ totalsumma på 203 682 smittade och 3 374 dödsfall.

Algarve har totalt 60 954 smittade och 590 dödsfall och Alentejo har 50 673 fall och 1 090 dödsfall på grund av covid-19.

Sedan pandemins början har den autonoma regionen Madeira 25 269 smittade och 128 dödsfall, och Azorerna 13 114 fall och 53 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

I Portugal har 19 015 personer dött sedan mars 2020, varav 9 992 män och 9 023 kvinnor.