Enligt tidningen Público kommer fastighetsidentifieringsnumret (NIP) att införas från och med andra halvåret i år. Detta nummer kommer att vara som "medborgarkortet", men för fastigheter, och samla all information om fastigheten i ett enda nummer.

Till en början ska "detta projekt bara börja för landsbygden och senare utvidgas till att omfatta fastigheter i städerna". Detta är de första stegen mot att skapa uppdaterade databaser i realtid som rör all tillgänglig information om fastigheter på landsbygden och i städerna."

"Detta kan vara ett avgörande ögonblick för fastighetsreformen i Portugal. I dag har varje ägare flera fastighetspapper, dokumentation och registreringsnummer. Att kunna göra med fastigheterna det som gjordes med medborgarkortet, är kanske den viktigaste delen av arbetet med att identifiera ägaren och var varje fastighet finns", förklarade justitieminister Anabela Pedroso, citerad av tidningen.

Lanseringen av NIP kommer att ske stegvis tillsammans med identifiering och registrering av mark och fastigheter. NIP är en del av Balcão Único do Prédio (BUPi), som gör det möjligt för markägare på landsbygden som saknar organiserad dokumentation eller fastigheter som inte är korrekt identifierade att uppdatera sin registrering.

Enligt tidningen kommer NIP att starta som ett pilotprojekt i områden som är mer sårbara för brandrisker, främst i centrumregionen, men det kommer att utvidgas fram till 2023.

Även om det inte finns någon tidsfrist för när alla fastigheter ska ha en NIP, avancerade tidningen att i slutet av 2025 kommer "flera fastigheter" att ha NIP, även i städerna.