Föreningen efterlyser fler åtgärder för att stödja sektorn, t.ex. förlängning av stödprogrammen och förlängning av moratorier.

Portugals evenemangssektor omfattar cirka 200 företag som direkt och indirekt sysselsätter cirka 4 500 personer.