"När det gäller gränserna kommer vi att behålla den kontroll som hittills har gjorts, fortsätta att kräva obligatoriska negativa tester för alla flygningar som anländer till Portugal och vi kommer fortsätta att tillämpa sanktioner antingen mot passagerare eller mot flygbolag som tar ombord passagerare utan att ett test har utförts", sade António Costa vid presskonferensen efter ministerrådets möte.
I ministerrådets kommuniké anges också att de särskilda åtgärderna för testning av internationella flygningar förlängs "till den 9 februari 2022".
Sedan december 2021 måste alla passagerare som anländer till Portugal med flyg uppvisa ett negativt test eller ett intyg om tillfrisknande vid landning.
Passagerare på inrikesflygningar, eller personer under 12 år, och besättningar är undantagna från kravet på test, PCR eller snabbspårning.
Flygbolag som transporterar passagerare som inte har fått ett negativt test får böter på mellan 20 000 och 40 000 euro per passagerare, och resenärer kan också dömas till en förseelse på mellan 300 och 800 euro om de inte uppvisar ett test vid ankomsten.
Vid presskonferensen sade premiärministern att sedan den 1 december har 1,2 miljoner passagerare och 11 000 flygningar kontrollerats, vilket har lett till att cirka 2 000 passagerare och 40 flygbolag har gjort sig skyldiga till administrativa överträdelser för att de inte har uppfyllt de obligatoriska testnormerna för inresa till Portugal.