Enligt det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA) har det inte förekommit en så här varm december sedan 1931, med en genomsnittlig maximal lufttemperatur på 15,72 °C (plus 1,84 °C), vilket är det näst högsta värdet under de senaste 90 åren (2015 var det 16,21 °C).

Den genomsnittliga lägsta lufttemperaturen var 7,66 °C, också högre än normalt (plus 1,62 °C), vilket är det nionde högsta värdet sedan 1931.

När det gäller den genomsnittliga lufttemperaturen pekar IPMA på ett genomsnittligt värde på 11,69 °C, vilket är 1,73 °C högre än det normala värde som uppmätts under perioden 1971-2000.

December månad 2021 hade dygnsvärden för maximal och minimal lufttemperatur nästan alltid högre än månadsmedelvärdet, särskilt den maximala temperaturen, enligt IPMA, som lyfter fram årets sista dag, med värden som översteg eller motsvarade de tidigare högsta decembervärdena i cirka 10 procent av stationerna på fastlandet.

IPMA lyfter fram värdet som uppmättes i Zambujeira, 26,4 °C, "ett nytt maximalt värde för den här säsongen" och som utgör "ett nytt extremt värde för december månad på Portugals fastland sedan 1941".

Medelvärdet för nederbördsmängden i december (93,4 mm) låg under normalvärdet för 1971-2000, vilket motsvarar 65 procent.

Under december månad lyfter IPMA fram den 20:e i månaden, "med nederbörd som ibland var kraftig och åtföljd av åska i regionerna Barlavento Algarve, Baixo Alentejo och regionen Setúbal och Sadodalen", och perioden mellan den 23 och 26, "med måttlig och ihållande nederbörd i de norra och centrala regionerna".

I slutet av december befann sig 94 procent av territoriet i en situation av meteorologisk torka, enligt IPMA, vilket pekar på en "liten minskning" av andelen territorium i klassen allvarlig torka och en ökning i klassen måttlig torka.

IPMA:s rapport visar att den meteorologiska torkan kvarstod i slutet av december i nästan hela territoriet, med en liten minskning av andelen av territoriet i klassen allvarlig torka och en ökning av klassen måttlig torka.

Enligt det meteorologiska torkindexet befann sig mer än hälften (57,7 procent) av territoriet i svag torka, 27,3 procent i måttlig torka och 8,7 procent i svår torka (12,6 procent i november).