SEF genomförde två husrannsakningar och beslag, en i ett hem och den andra på ett företag, vilket gjorde det möjligt för dem att beslagta "cirka fem tusen euro i kontanter, tre mobiltelefoner, tre bärbara datorer och olika dokument för att bekräfta brottsliga bevis" som samlats in under utredningen, sade samma källa.
Med dessa åtgärder har SEF tagit ytterligare ett steg i en utredning som "påbörjades 2020" och där brottet, "hjälp till olaglig invandring", står på spel och som involverar ett företag för tillfällig anställning, kontextualiserade samma källa i ett uttalande.
SEF uppgav att den "huvudmisstänkte" är ägaren till ett bemanningsföretag och att båda har ställts till svars på grund av misstanke om brottet "medhjälp till olaglig invandring.
Under den period som utredningen omfattar har de tilltalade "i utbyte mot stora summor pengar ansvarat för invandringen av mer än 300 utländska medborgare" och "den stora majoriteten av dem befinner sig inte ens på det nationella territoriet", uppgav SEF.
Samma källa uppgav också att utredningen nu kommer att undersöka "de stora fastighetstillgångar som den tilltalade förvärvat under det senaste året".