Partiet har förklarat att de är engagerade i "ett mer sammanhållet samhälle", "en mer hållbar miljö" och hävdar också att de strävar efter "ett mer barnvänligt land med en känsla för framtiden", som motverkar det låga födelsetalet med en politik som gynnar moderskap och barndom, och som förhindrar att "tiotusentals portugiser fortsätter att emigrera varje år".

Partiet erkänner att landet har tagit emot "tusentals emigranter och flyktingar", men anser att integrationen och bosättningen inte alltid har varit exemplarisk, och föreslår att man inrättar en migrationsbyrå, som skulle ansluta sig till den nyligen inrättade portugisiska byrån för migration och asyl och den höga kommissionen för migration.

Denna byrå skulle vara inriktad på att "locka till sig och behålla begåvningar i Portugal".

"Vi försvarar också översynen av invandringslagen för dess flexibilitet och antagandet av poängsystemet [PBS - poängbaserat system, mer inriktat på kvalifikationer än på invandrarnas ursprung] samt ett 'green card'-system som liknar det som antagits i USA".