Regeringen motiverade upphävandet av vissa restriktioner med att situationen gällande antalet intagna på sjukhus för närvarande beskrivs som lugn, trots ökningen av infektioner.

Den här veckan och fram till den 14e är dock distansarbete obligatoriskt, och från och med den dagen rekommenderas det.

Diskotek och barer på fastlandet, som tvingats stänga från och med den 25 december, kan också öppna igen den 14 januari, men alla som kommer in måste fortfarande vara negativt testade, med vissa undantag.

Det är fortfarande förbjudet att konsumera alkoholhaltiga drycker på allmänna gator.

Kontrollerna vid flyggränserna kommer att fortsätta fram till den 9 februari, medan det obligatoriska negativa testet för Covid-19 kommer att bibehållas för alla passagerare som anländer till Portugal.

Lättnaderna i åtgärderna är främst avsedda för medborgare som har fått en boosterdos av ett vaccin mot Covid-19 för mer än 14 dagar sedan och som inte längre behöver testa negativt för SARS-CoV-2.

De som inte har fått en boosterdos måste även i fortsättningen testa negativt vid besök på äldreboenden eller vid besök av patienter som är inlagda på sjukhus, samt för att få tillträde till större evenemang.

Det digitala certifikatet är i sin tur fortfarande obligatoriskt för att komma in på restauranger, turistanläggningar och lokalt boende, kulturföreställningar och gym.