"I dag har vi talat om arbetstider, om avregleringen av dem och deras konsekvenser för de arbetandes liv. Det är inte värt att slösa tid på att visa på konsekvenserna, orättvisorna och problemen som följer av den brutala och oreglerade arbetsbelastningen, var och en av er, var och en av arbetstagarna känner väl till denna hårda verklighet. Det är värt att fortsätta kampen för att minska arbetstiden till 35 timmar i veckan utan lönebortfall."

Jerónimo de Sousa ville också tala om de "konkreta problemen" för de anställda inom den offentliga förvaltningen i Portugal, och om den "uteblivna värderingen av karriärerna" och de "på varandra följande åren av lönestagnation och förlust av köpkraft".

"Arbetstagare kan inte vara brickor i händerna på privata aktörer, de är män och kvinnor som förtjänar respekt och deras uppskattning är brådskande".

Jerónimo de Sousa kritiserade partierna PS och PSD för vad de försvarar på arbetsmarknadsområdet och försäkrade arbetstagarna att de alltid kan räkna med att PCP och CDU gör "framsteg" och "värdesätter arbete och arbetstagare".

"Det är bara några dagar kvar till parlamentsvalet, var och en av er, var och en av arbetstagarna, vet vad de kan räkna med. Han vet att med PS, PSD och deras efterträdare kommer vart och ett av de problem som identifierats och behandlats här i dag bara att ha en av två vägar: antingen att bibehålla eller förvärra den oacceptabla existerande verkligheten", hävdade han.