"Vi kommer att ingå ett avtal med National Association of Pharmacies (ANF), vilket kommer att göra det möjligt för våra elever att testa sig utan kostnad för familjer och skolor", säger ANDAEP:s ordförande Filinto Lima till Lusa.

Informationen om avtalet bör nå ANDAEP:s medlemmar på måndag och det är upp till varje skola att definiera hur den tänker genomföra screeningkampanjen för sina elever.

"Man kan göra testerna på apotek eller i skolor", förklarade Filinto Lima och konstaterade att alla för närvarande har rätt till fyra gratis tester per månad och "denna möjlighet måste utnyttjas".

Överenskommelsen kom till som ett sätt att "komma runt den förutsägbara avsaknaden av tester för våra elever", tillade Filinto Lima, och hänvisade till den testkampanj för skolkommunerna som inleddes den här veckan men som utelämnade eleverna.