"Omkring 100 nya medarbetare förväntas [rekryteras] under 2022. Denna uppskattning gäller de 10 butiker som förväntas öppna 2022. År 2021 fanns det 17 butiker och cirka 320 anställda".

Förra året nådde pizzabudsmärket 150 butiker, som en del av expansionsplanen i Portugal. "Öppnandet av den 150:e butiken ägde rum i Fundão i december, vilket ledde till 15 direkta arbetstillfällen, i vad som är den tredje butiken i Castelo Branco-distriktet och som nu betjänar helt nya områden", säger märket i ett uttalande.

I och med dessa nyöppningar har restaurangkedjan ökat antalet anställda i landet till närmare 3 000. "Många av Telepizzas anställda är unga studenter som kombinerar studier med arbete och på så sätt kan ha en inkomstkälla, samtidigt som de kan skaffa sig färdigheter genom den utbildning som tillhandahålls av varumärket självt", framhåller företaget.