I ett uttalande säger det brasilianskt baserade flygbolaget att avtalet med Aernnova syftar till att öka produktionskapaciteten i de två industriella enheterna och diversifiera kundbasen. Anläggningarna i Évora kommer att bli Aernnovas största produktionscenter i världen.

Embraer Metálicas och Embraer Compósitos har enheter på 37 100 respektive 31 800 kvadratmeter och sysselsätter tillsammans cirka 500 personer. De två enheterna kombinerar avancerad teknik för tillverkning av flygplanskonstruktioner av metall och komposit med en hög grad av digitalisering och automatisering av produktionsprocesserna. Båda enheterna tillverkar komponenter för vingar och vertikala och horisontella stabilisatorer för bland annat Embraers flygprogram och har fått 34,65 miljoner euro i stimulansbidrag från Portugal 2020.

I och med detta partnerskap kommer Aernnova att ta över driften av fabrikerna i Évora och samtidigt säkerställa leveransen till produktionen av Embraer-flygplan, vilket ökar den långsiktiga intäktsprognosen för spanjorerna, som beräknas till över 170 miljoner dollar.

Embraers VD och koncernchef Francisco Gomes Neto sade i uttalandet att "avtalet kommer att möjliggöra en ökning av beläggningsgraden vid fabrikerna i Évora och en diversifiering av kundbasen, vilket ger nya affärsmöjligheter".

Aernnovas vd Ricardo Chocarro säger å sin sida att avtalet "ytterligare förstärker företagets status som världsledande inom konstruktion och produktion av flygstrukturer". Vi planerar att gå vidare med anläggningsverksamheten och etablera Évora som en modell för tillverkning av aerostrukturer", avslutar han.