Eftersom EU förbereder en ny ändring av direktivet om konsumentkrediter har DECO och 14 andra icke-statliga organisationer gått samman för att hitta lösningar för att skydda konsumenter från oansvariga krediter.

Konsumentkrediter kan vara ett fantastiskt verktyg, eftersom de gör det möjligt för miljontals människor att uppfylla sina önskningar och drömmar som annars kan vara mycket svåra att uppnå. Att ta flera krediter som man inte kommer att kunna betala tillbaka kan dock vara en fruktansvärd fälla. Därför har 15 konsumentorganisationer i Europa, däribland DECO, utarbetat några rekommendationer.

Enligt koalitionen finns det många faktorer som numera driver konsumentskador, t.ex:

Det faktum att "kreditvärdighetsbedömningen inte tar hänsyn till möjliga negativa scenarier, såsom eventuella räntehöjningar under avtalets genomförande samt det faktum att konsumenterna inte enkelt kan bestrida beslut som bygger på kreditvärderingsmodeller och inte är medvetna om vilka typer av information som anses ge underlag för sådana modeller".

Med digitalisering och stora datamängder blir det också "allt lättare att utnyttja konsumenternas beteendemässiga fördomar för att få dem att underteckna ett konsumentkreditavtal som inte är anpassat till deras individuella och ekonomiska förhållanden". Dessutom blir konsumentkreditprodukterna alltmer komplexa och säljs på nätet utan att vara anpassade till konsumentens situation.

Alla dessa situationer kan få många konsumenter att ta lån som de kommer att få svårt att betala tillbaka i framtiden eftersom produkten inte har anpassats till konsumentens behov eller innehåller dolda eller för höga avgifter. Dessutom kommer de inte att kunna fullgöra sina åtaganden utan att skära ned på sina grundläggande levnadsbehov.

Ansvarsfulla metoder

Om lånen däremot tas i enlighet med ansvarsfulla metoder ser koalitionen flera fördelar med detta, eftersom det förbättrar tillgången till krediter och kvalitativ inkludering samt skyddar hushållen från finansiella problem och överskuldsättning, vilket ökar kreditgivarnas finansiella motståndskraft.

Dessutom finns det ett lagförslag för att se över konsumentdirektivet som håller på att studeras av Europaparlamentet och Europarådet. Även om förslaget innehåller framsteg när det gäller åtgärder för att försvara konsumenternas intressen anser koalitionen att det är möjligt att gå längre för att eliminera oansvariga krediter och förhindra överskuldsättning.

Koalitionen "välkomnar Europeiska kommissionens förslag till översyn av direktivet om konsumentkrediter (direktiv 2008/48/EG) eftersom det nya förslaget, som offentliggjordes i slutet av juni 2021, innebär en rad positiva framsteg när det gäller skyddet av konsumenterna på konsumentkreditmarknaderna".

Strängare regler

I sin tur "breddar de reviderade reglerna avsevärt omfattningen av de produkter som kommer att behöva uppfylla strängare krav på utlåning. De kommer att omfatta små lån under 200 euro, lån som erbjuds via plattformar för crowdlending (finansiering online som kopplar samman personer som är villiga att låna ut pengar med personer som söker finansiering) och produkter som allt oftare erbjuds konsumenter online", sade koalitionen.

Dessutom: "Kommissionen föreslår också att man ska begränsa de ibland orimliga kostnaderna för konsumentlån genom att kräva att länderna ska sätta ett tak för räntesatser och/eller den totala kostnaden för krediter. Detta är redan vanlig praxis i flera EU-länder och skyddar konsumenterna från rovdriftslån."

Inte tillräckligt långtgående

Enligt koalitionen finns det dock fortfarande så mycket att göra i detta avseende. "De föreslagna förskotten är inte tillräckligt långtgående och kommer inte att förhindra marknadsföring av konsumentkrediter till hushåll som inte klarar av att sköta återbetalningarna", säger de och tillägger att "digitaliseringen av finansiella tjänster fortfarande ökar snabbt, och regleringen bör utformas så att den förutser och förhindrar alla större nackdelar för användarna av konsumentkrediter, i synnerhet för de mest utsatta konsumenterna i EU".

I detta avseende rekommenderar koalitionen att man förbjuder marknadsföringsmetoder som pressar konsumenter till konsumentkreditprodukter som de inte kan betala för eller betala tillbaka i tid, att man ser till att konsumenterna informeras ordentligt om vilka kategorier av uppgifter som används för att få tillgång till deras trovärdighet, och att man ser till att de effektivt kan ifrågasätta kreditbeslut, och att man ger problemtyngda konsumenter omedelbara och personliga skuldrådgivningslösningar, bland annat.

För ytterligare information, se DECO:s webbplats:https://deco.pt/ eller ring 289 863 103 eller skicka ett e-postmeddelande tilldeco.algarve@deco.pt.