"Efter en djupgående analys och många studier har TAP beslutat att lägga ner underhåll och teknik i Brasilien och gradvis lägga ner verksamheten i Brasilien", meddelade Ourmières-Widener i ett uttalande till byrån Lusa.

Europeiska kommissionen rapporterade den 21 december att den hade godkänt TAP:s omstruktureringsplan och det statliga stödet på 2 550 miljoner euro, men ställde villkor, bland annat att icke väsentliga tillgångar skulle avskiljas, nämligen underhållsverksamheten i Brasilien och verksamheterna inom catering (Cateringpor) och hantering (Groundforce).