Jämfört med andra kvartalet 2021, då huspriserna steg med 6,8 % i euroområdet och 7,3 % i de 27 medlemsstaterna som helhet, var ökningarna 3,3 % respektive 3,1 % .

De lägsta ökningarna på årsbasis noterades på Cypern (+2,2 %) samt i Italien och Spanien (+4,2 % vardera), medan de största ökningarna noterades i Tjeckien (+22,0 %), Litauen ( +18,9 %), Estland (+17,3 %) och Nederländerna (+16,8 %).

Luxemburg (+13,4 %), Österrike och Slovenien (+12,9 % vardera), Lettland (+12,7 %), Ungern (+12,6 %), Tyskland (+12,0 %), Sverige (+11,3 %), Irland (+10,6 %) och Danmark (+10,3 %).

I Portugal ökade indikatorn med 9,9 % på årsbasis och med 3,6 % i kedjeförändring.

Hyror ökar med 16 %

Tillsammans med huspriserna fortsatte även hyrorna att stiga stadigt under perioden juli-september 2021 och ökade med 1,2 % jämfört med samma period 2020, enligt EU:s statistikbyrå. Sedan 2010 har ökningarna varit 16 % för hyror och 39 % för huspriser.

Om man observerar utvecklingen av båda priserna från 2010 till andra kvartalet 2011 följde bostadspriserna och hyrorna i EU liknande banor, men från och med andra kvartalet 2011 började priserna skilja sig åt avsevärt: medan hyrorna har ökat stadigt över tid har bostadspriserna fluktuerat avsevärt.

Sedan 2010, jämfört med tredje kvartalet 2021, har bostadspriserna mer än fördubblats i Estland (+141 %), Ungern (+118 %), Luxemburg (+117 %), Lettland (+106 %) och Österrike ( +104 %). Under samma period har det endast noterats nedgångar i Grekland (-28 %), Italien (-12 %), Cypern (-6 %) och Spanien (-0,5 %).

När det gäller hyror, om man jämför tredje kvartalet 2021 med 2010, ökade priserna i 25 medlemsstater och sjönk i endast två, med den största ökningen i Estland (+162 %), följt av Litauen (+111 %) och Irland (+68 %). Grekland och Cypern var de enda länder som uppvisade nedgångar: -25 % respektive -3 %.

Under samma period ökade bostadspriserna mer än hyrorna i 18 EU-länder, däribland Portugal, som sedan 2010 har sett en ökning av bostadspriserna mellan 50 och 60 % och hyrorna mellan 20 och 30 %.