Globalt sett har antalet cyberattacker per vecka ökat med 50 procent under det senaste året.

Under 2021 var toppnoteringen i december, och organisationer inom utbildning, hälsovård och offentlig förvaltning/militär var bland de mest utsatta.