Den biträdande statssekreteraren för kommunikation, Hugo Santos Mendes, sade att det också finns ett behov av att förenkla förfarandena. Han sade att för att upprätthålla investeringarna i digital teknik måste regeringen "fortsätta att förbättra landets konkurrenskraft" på området, och har lovat att "förenkla och göra licensieringarna för undervattenskablar som korsar den exklusiva ekonomiska zonen mer transparenta".