De har också meddelat att 186 vårdhem ska stängas. Enligt uppgifter från institutet för social trygghet identifierades 1 008 olagliga hem mellan januari 2020 och slutet av november 2021, en siffra som ordföranden för CNIS (National Confederation of Welfare Institutions) anser vara mycket hög.